Skip to content

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat:

POLITYKA PRYWATNOŚCI&COOKIES STRONY 

I. Wstęp

Niniejszy dokument ma na celu przedstawienie sposobu przetwarzania danych osobowych powierzonych , sposobu i warunków ich pozyskiwania, przechowywania, zabezpieczania, powierzania podmiotom trzecim oraz usuwania. Wskazuje również sposoby zgłoszenia zastrzeżeń, lub prawnie przysługującej skargi.

II. Informacje o Administratorze Danych Osobowych przetwarzanych przez 

Administratorem Państwa danych osobowych jest 

Bezpośredni kontakt z   w sprawie ochrony danych osobowych oraz wszelkich innych sprawach możliwy jest pod adresem e-mail:

III. Cele w jakich przedstawiamy dane osobowe i podstawy prawne

W związku z tym, że staramy się, aby jakość naszych usług była jak najwyższa, potrzebujemy przetwarzamy pewne dane naszych Klientów w określonych zakresach i sposobach. Ograniczamy ilość przetwarzanych danych do minimum niezbędnego do realizacji poszczególnych usług. Zawsze i bezwzględnie przetwarzamy powierzane nam dane w sposób zgodny z prawem i z ogólnie przyjętymi zasadami etyki. 

LOGI

Korzystanie ze strony  wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem w lh.pl.

KONTAKT MAILOWY

Jeśli wyślesz do mnie wiadomość email – to podane dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane są w mojej skrzynce e-mailowej w lh.pl w celach zarządzania pocztą oraz wysłania odpowiedzi e-mailowej, na Twoją wiadomość. Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu. W przypadku nie nawiązania współpracy – nie przyjęcia  zlecenia – Państwa korespondencja e-mailowa zostanie niezwłocznie usunięta i nie będzie przeze mnie przechowywana. 

KONTAKT TELEFONICZNY

Jeśli skontaktujesz się ze mną telefonicznie – to w momencie  wyrażenia przez  Państwa zgody na zapisanie danych osobowych (Imię i Nazwisko, numer telefonu) podany numer telefonu nie będzie wykorzystywany w celach marketingowych. Będzie po wyrażeniu przez Państwa zgody służył ewentualnie później do kontaktu z Państwem w celach związanych ze świadczonymi przeze mnie usługami a Państwa dane zostaną odpowiednio zabezpieczone. Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu. Podanie Państwa danych jest dobrowolne i nie obligatoryjne w przypadku kontaktu np. w sprawach przedstawienia oferty a w przypadku ich nie podania numer telefonu zostanie wykasowany z pamięci mojego urządzenia/telefonu.

IV. Prawo wycofania zgody
 • Przetwarzamy Państwa dane osobowe w każdorazowo sprecyzowanym zakresie i czasie jedynie wówczas, gdy otrzymamy od Państwa wyraźną zgodę na to.
 • W każdym momencie mogą Państwo tę zgodę cofnąć, co oznacza, że natychmiast zaprzestaniemy te dane przetwarzać, z zastrzeżeniem, że jeżeli dane te są niezbędne do zrealizowania Państwa zamówienia lub świadczonej dla Państwa usługi, wycofanie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych jednoznaczne będzie z anulowaniem realizacji zlecenia lub zaprzestaniem świadczenia usługi.
 • Jeżeli chcieliby Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać w tej sprawie maila na adres  lub pismo w tradycyjnej formie na adres   
 •  zaprzestaje przetwarzania danych osobowych niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wycofaniu zgody na ich przetwarzanie, nie dłużej jednak niż 48 godzin po otrzymaniu takiego zgłoszenia.
 • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych ma miejsce na podstawie zgodnej z prawem, wyrażonej w sposób prawidłowy zgody, zaprzestanie przetwarzania tych danych następuje w momencie wycofania zgody i od tego momentu obowiązuje. Do tego czasu  ma prawo przetwarzać dane zgodnie z treścią wyrażonej zgodą. Innymi słowy, fakt wycofania zgody nie oznacza obowiązku usunięcia skutków przetwarzania danych osobowych z przed momentu tego wycofania, kiedy to przetwarzanie odbywało się w zgodny z prawem sposób.
V. Dobrowolność podania danych osobowych

Zgodnie z prawem, podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i uzależnione od decyzji osoby, której te dane dotyczą. Oznacza to, że nikt, w żaden sposób nie może zmusić Państwa do podania takich danych. Jednak w niektórych przypadkach podanie przez Państwa pewnych danych jest dla nas niezbędne do realizacji zamówień i świadczenia przez nas usług dla Państwa zgodnych z Państwa oczekiwaniami.

 • Aby wystawić Państwu imienną (lub na firmę) fakturę sprzedaży, koniecznie jest podanie przez Państwa imienia i nazwiska lub nazwy firmy, w przypadku firm – numeru nip, oraz adresu do faktury. A także dodatkowo adresu email w celu obsługi zlecenia. 
VI. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Uprzejmie informuję, iż w prowadzonej przeze mnie działalności nie dokonuję zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

VII. Odbiorcy danych osobowych
 • W związku z prowadzoną przez nas działalnością, korzystamy z pomocy i usług innych podmiotów, co często wiąże się z koniecznością udostępnienia im danych osobowych. Zapewniamy jednak, że każdy z podmiotów zobowiązany jest do przestrzegania zasady przetwarzania Państwa danych wyłącznie w ściśle określonym zakresie swoich działań prowadzonych na rzecz  co zagwarantowane jest w ich regulacjach lub/i umowach powierzenia przetwarzania danych, jakie zawarli z .
 • Odbiorcy jakim przekazujemy Państwa dane w zakresie realizacji Państwa zamówień lub usług to:

 LH.pl, ul. PAMIĄTKOWA 2/56, 61-512 POZNAŃ, NIP:7831711517, REGON:302693647, uzasadniony zakres przetwarzania danych:

 • dostęp do informacji gromadzonych i przetwarzanych na udostępnianych serwerach, bez prawa do ich przetwarzania.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych podmiotów i zasad udostępniania im danych dostępne są na wniosek złożony pod adres 

 • Informujemy, że na podstawie odrębnych przepisów prawa lub decyzji organów będziemy musieli w ściśle uzasadnionych przypadkach przekazać Państwa dane innym podmiotom. Może tak się stać np. na podstawie roszczeń lub postępowań, jakie się wobec Państwa toczą. Niemniej zapewniamy Państwa, że każdy taki przypadek rozpatrzymy bardzo starannie i wnikliwie, aby nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.
VIII. Przekazywanie danych osobowych do Państw trzecich.

Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe nie są przez nas przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

IX. Okres przetwarzania danych osobowych
 • Zgodnie z przepisami prawa, nie prosimy Państwa o udostępnienie nam swoich danych „na zawsze,” lecz przez czas, jaki jest nam potrzebny do realizacji zamówienia lub świadczonej Państwu usługi określony w zleceniu. Jeżeli po upływie tego czasu nadal będziemy potrzebowali Państwa danych, żeby realizować zamówienia i usługi zgodnie z Państwa oczekiwaniem, skontaktujemy się z Państwem w celu ponowienia wyrażenia zgody. W przeciwnym razie, lub gdy takiego potwierdzenia nie dostaniemy, Państwa dane osobowe zgromadzone w naszych zbiorach zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 • W przypadku, gdy jedyne, co robimy z Państwa danymi to przechowywanie i nie przeprowadzamy na nich żadnych uzasadnionych operacji, do momentu ich usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy. Dane osobowe  są chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych (SSL).
 • Nie dotyczy to naturalnie skorzystania przez Państwa z prawa do bycia zapomnianym, co rozpatrywane jest indywidualnie w ciągu 48 godzin od momentu wpłynięcia do nas takiego zgłoszenia.
X. Uprawnienia podmiotu, którego dotyczą dane.

Zgodnie z prawem, posiadają Państwo prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych,
 • Sprostowania danych osobowych,
 • Usunięcia danych osobowych,
 • Ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych,
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • Przenoszenia danych osobowych.

Państwa dane są dla nas niezwykle istotne i w pełni szanujemy Państwa prawa wynikające z ich ochrony.

 1. Zastrzegamy jednak, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Państwu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna. Zawsze popieramy to konkretnymi argumentami i odpowiednimi podstawami prawnymi mającymi zastosowanie w danej sytuacji.
 2. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Pana/ Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
  • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
  • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 4. Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez:
  • wysłanie maila bezpośrednio do   na adres  lub listownie na 
XI. Prawo do wniesienia skargi
 • Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, zapraszamy do kontaktu z nami w celu wyjaśnienia sytuacji.
 • Informujemy jednak, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
XII. Cookies

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest 

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV).  Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

 • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 • Bezpieczeństwo użytkowników Poprzez zastosowanie plików cookies, nasi użytkownicy zostają uwierzytelnieni. Dzięki temu chronimy Państwa przed nieautoryzowanym dostępem do Państwa panelu klienta. Dzięki tej funkcji, pliki cookies chronią Państwa dane osobowe przed dostępem osób postronnych.
 • Usprawnienie wydajności i procesu korzystania ze strony pal-eko.pl. Dzięki zastosowaniu plików cookies, odwiedzana przez Państwa witryna działa sprawnie i płynnie a Państwo mogą w przyjemny dla użytkownika sposób korzystać z jej zawartości i dostępnych funkcji. Dzieje się tak dlatego, że poszczególne ustawienia są zapisywane na Państwa urządzeniu i automatycznie używane, kiedy wracacie Państwo na naszą stronę.
 • Pliki cookies są bardzo pomocne i stosowane do gromadzenia i analizy anonimowych statystyk dotyczących korzystania ze strony pal-eko.pl. To pozwala nam zorientować się w tym, co Państwa najbardziej interesuje, jakie produkty lub usługi chcecie Państwo od nas otrzymać. Dzięki takiej wiedzy, możemy stale ulepszać naszą ofertę i dostosowywać swoją stronę do Państwa preferencji i potrzeb.

W celu badania statystyk stosujemy takie narzędzia jak GoogleAnalytics. Google Analytics – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji Google Analytics. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego rodzaju przeglądarki, liczby odwiedzających stronę, skuteczności kampanii marketingowych i czasu poszczególnych wizyt. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej pal-eko.pl.

W celach marketingowych wykorzystujemy pliki cookies Facebooka. 

Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji statystyk Facebook. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego skuteczności kampanii marketingowych. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej pal-eko.pl i profilu na Facebooku   oraz dopasowaniu reklam na Facebooku.

W związku z tym, że pliki cookies są plikami zanonimizowanymi, bez dodatkowych informacji, nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa tożsamości a ich podstawie.

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Zgodnie z obowiązującymi powszechnie standardami, domyślnie ustawienia Państwa przeglądarki dopuszczają zapisywanie i wykorzystywanie plików cookies na Państwa urządzeniu.  Jeżeli nie życzą sobie Państwo wykorzystywania cookies przy przeglądaniu stron internetowych, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej. Możecie Państwo całkowicie zablokować ich automatyczną obsługę, lub żądać każdorazowego powiadomienia o takim fakcie. Takie ustawienia można w każdej chwili zmienić. 

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Chrome
Opera

Wyrażenie przez Państwa zgody na wykorzystywanie plików cookies jest dobrowolne, jednak czujemy się w obowiązku poinformować, że jeżeli zdecydujecie się Państwo takiej zgody nie wyrazić, obsługa naszej strony będzie wymagała od naszych Użytkowników każdorazowego logowania się na wszystkich podstronach witryny, wydłuży się czas ładowania stron, a korzystanie z niektórych funkcji będzie uniemożliwione.

 Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

XIII. Narzędzia i treść z innych firm

Niniejszy serwis internetowy może zawierać przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych stron: Facebook. Korzystanie ze stron innych firm czy aplikacji może powodować przesyłanie informacji do urządzenia użytkownika końcowego przez zewnętrzny podmiot. Informacji na temat wykorzystania plików cookies przez zewnętrzne aplikacje należy szukać w polityce prywatności danego podmiotu.

XIV. Prawa autorskie

Zawartość serwisu internetowego (teksty,zdjęcia,grafiki,loga) oraz wszystkie jej fragmenty a także mechanizmy i oprogramowanie używane w serwisie internetowym są objęte ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.

XV. Postanowienia końcowe
 • W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 • O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaną Państwo poinformowani drogą mailową, chyba że wyrażona przez Państwa zgoda stanowi inaczej.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.06.2019 r.