Skip to content

Najczęściej zadawane pytania - kocioł na słomę

Jak dobrać moc kotła do powierzchni?

     Aby dobrać odpowiednio moc kotła trzeba znać ilość metrów w budynku do ogrzania.  Trzeba również wiedzieć ile wynosi zapotrzebowanie na wodę użytkową ciepłą. Sprzedający musi jeszcze uzyskać od samego zainteresowanego informacje: w jakich latach budynek był budowany, czy jest odpowiednio izolowany zgodnie z nowymi normami z 2017 roku, czy sama kotłownia znajduje się w budynku czy poza nim. Gdy pomieszczenie kotłowni znajduje się w innym miejscu niż cały ośrodek trzeba znać ( choć w przybliżeniu) długość zainstalowanych rur, które doprowadzają ciepło, ich średnicę, ich izolacja przed utratą temperatury podczas dopływu do grzejników/nagrzewnic.

To są wszystko informacje, które musi znać specjalista aby mógł odpowiednio dobrać parametry kotła do zapotrzebowania. Aby nie doszło do niepotrzebnych nadwyżek w inwestycji lub co gorsza by nie doszło do dobrania za małej mocy nominalnej kotła czego skutkiem może być nie dogrzanie budynku.

Jakość paliwa a jego spalanie

     Kotły BIO PAL przechodziły badania Ekologiczne Urządzenia Grzewcze, w którym jednym z kryteriów uzyskania tego certyfikatu była jakość spalanego paliwa.  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21.02.2019, w tego typu kotłach, spalana może zostać tylko sprasowana słoma, formowana w baloty. Zaś wilgotność w stanie roboczym powinna wynosić około 20 %. 

                Zbyt mokre bio-paliwo może powodować wydobywania się większej ilości się dymu ( niż normalnie). Powstałe w wyniku wysokiego poziomu wody w paliwie substancje smoliste mogą zbyt szybko zanieczyszczać kanały dymne, zamykając tym samym drogę wydobycia się gazów z komory spalania oraz nadmiernie zanieczyszczać drzwi  otwierane w chwili kolejnego załadunku.

Czy piec musi być instalowany w budynku/kotłowni?

     Kocioł BIO PAL jest kotłem „samo wystarczającym” nie trzeba budować specjalnie pod kocioł kotłowni czy tworzyć zamkniętej wiaty/ garażu. Słomiak może stać na otwartej przestrzeni dzięki odpowiedniej izolacji cieplnej która jest unormowana wedle rozporządzeń.

Czy zbiornik musi być instalowany w budynku/kotłowni ?

     O ile w przypadku kotła opalanego słomą nie jest to konieczne o tyle trzeba zastanowić się nad zbiornikiem akumulacyjnym. Zadaniem takiego buforu jest gromadzenie i przetrzymywanie cieplej wody stosunkowo jak najdłużej. Dlatego zalecane jest dodatkowe ogrzanie konstrukcji kumulacyjnej, najlepiej wełną mineralną o grubości minimum 10-15cm. Innym dobrym i szczelnym sposobem ocieplenia zbiornika jest zastosowanie pianki poliuretanowej. Dodatkowo zaleca się obudowanie buforu w celu dodatkowej izolacji od warunków atmosferycznych.

Inaczej rzecz ujmując: zbiornik nie musi znajdować się w budynku. Jednak dobrze jest gdy tak się dzieje. Jednak w tym celu wystarczy obudować konstrukcje wiatą nie zapominając o szczelnym ogrzaniu samego zbiornika i wychodzących z niego rur instalacyjnych

Jak działa piec na słomę?

     Główną zasadą palenia w tego typu kotle jest jak najszybsze spalenie paliwa w komorze spalającej. Jak w kotłach opalanych węglem ważne jest jego długie spalanie się „dozując” ciepło wydobywane z paliwa o tyle zasada słomiaka jest odwrotna. Całe szybko powstałe ciepło zgromadzone w kotle gromadzić się powinno w odpowiednio ogrzanym i zabezpieczonym przed nadmierną utrata ciepła buforem lub też zbiornikiem akumulacyjnym. Stosunkowo balot słomy o wymiarach ᴓ180cm x 120 cm spala się w 2,5h. Podczas palenia w słomiaku dąży się do zasady mówiącej: Pal pół dnia i korzystaj  z ciepła przez dwa dni. Oczywiście  czas utrzymywania się gorącej wody w zbiorniku jest uwarunkowany m.in. warunkami atmosferycznymi. Jednak czasy kiedy zimą było -30ᵒC można uznać za przeszłe.

Jakie urządzenia elektryczne pracują z kotłem na słomę?

     Z racji, że kotły tego typu, gabaretowo, odbiegają od pieców stosowanych dotychczas w domkach jednorodzinnych. Potrzebna jest większa ilość pomp stosowanych w całej instlacji „słomiaka”. W innym przypadku potencjał grzewczy może nie zostać wykorzystany w 100%.

Pompa cyrkulacyjna w kotle z paliwem na biomasę odpowiedzialna jest  za cyrkulacje płynu, który jest ogrzewany bezpośrednio w piecu. Poprzez ciągły ruch woda, jako nośnik ciepła ogrzewa się stosunkowo równolegle. Dalej zostaje przepchnięta przez cały labirynt rur do zabezpieczonego cieplnie bufora akumulacyjnego. Za ruch wody odbywający się między kotłem, a samym zbiornikiem odpowiedzialna jest pompa obiegowa