Skip to content

Najczęściej zadawane pytania - kocioł na węgiel/ ekogroszek

 • Dlaczego wydobywa się dym z pieca?             

   W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić czy przyczyna nadmiernego dymienia nie jest spowodowane złą   jakością paliwem (za mokre).Sprawdzić drożność komina, dokładnie wyczyścić palenisko jak i kanały dymne. Przyczyna może leżeć po stronie sznura uszczelniającego drzwiczki, który może być naruszony, źle naciągnięty   lub zużyty. Dodatkowo należy sprawdzić szczelność łączenia komina z czopuchem.

 • Dlaczego wydobywa się dym z kosza zasypowego? 

    Powodem wydobywania się dymu pochodzącego z kotła w koszu zasypowym może być jego złe uszczelnienie.  Należy w takim przypadku sprawdzić i uszczelnić ponownie łączenie kosza zasypowego z retortą( ramka mocująca kosz zasypowy z rurą podajnika). Należy sprawdzić także wilgotność paliwa którym palone jest w piecu.  Czasem właściciele pieców dodatkowo zalewają węgiel/Eko-groszek płynami w celu spowolnienia jego   spalania się w kotle. Jest to bardzo odradzana przez producentów metoda oszczędności paliwo. Nadmierna wilgoć  będąca wsypywana w palenisko może spowodować przyspieszenie występowania korozji stali  lub nawet jej rozwarstwianie.  

 • Dlaczego nie działa sterownik?              

      Okres zwiększonej częstotliwości występowania awarii odbywa się najczęściej podczas  wyładowań atmosferycznych. Dochodzi do uszkodzenia bezpiecznika lub całej płyty głównej.  Sprawdzić należy również stan faktyczny kabla(uszkodzenie mechaniczne), jego podłączenie do sieci elektrycznej. Gdy wszystkie omawiane punkty są prawidłowe, należy zwrócić się do producentem  w celu usunięcia usterki.

 • Dlaczego nie działa dmuchawa?                     

  Przyczyn może być wiele… Najczęściej powodem awarii dmuchawy jest proste nie podłączenia   go do sterownika. System sterujący może być odłączony od prądu lub w trybie awaryjnym. Trzeba sprawdzić   czy przyczyną awarii nie jest uszkodzony kabel, przepalony bezpiecznik lub czy w urządzeniu nie znajduje się jakaś  drobinka wstrzymująca prace wiatraczka. Gdy wszystkie wymienione wyżej punkty były sprawdzone,    należy skontaktować się z producentem sterownika w celu usunięcia usterki.

 • Dlaczego w moim piecu słychać wybuchy? 

      Powodem występowania wybuchów w kotle jest nagromadzenie się w nim gazów, które w obecności „żywego ognia” są wypalane. W przypadku gdy komora spalania zostaje załadowana paliwem w taki sposób,  że ogień zostaje zasypany może zwiększyć się prawdopodobieństwo występowania wybuchów.   W celu unikania tego zjawiska należy zwrócić uwagę na prawidłowość ciągu kominowego. Sprawdzić parametry  ustawienia urządzenia sterującego prace kotła- czy przedmuchy nie występują za rzadko.

 • Dlaczego trudno się rozpala w piecu?

   Powodem występowania trudności w jego rozpalaniu w 90% jest zła jakość paliwa. Może być on zbyt wilgotny,   a czasem ( o dziwo) zbyt suche. Najlepszym rozwiązaniem w takich sytuacjach jest wymienienie załadowanego węgla  na świeży, suchy. Przyczyną słabego palenia może być również nie wyczyszczony piec.  Należy całkowicie wygasić kocioł wyczyścić palenisko, kanały, nie zapominając o czopuchu (podłączenie kotła z kominem).Inna przyczyną trudności rozpalania mogą być warunki pogodowe,a mianowicie zbyt niskie ciśnienie atmosferyczne

 • Jaka jest optymalna temperatura  na piecu ? 

Ogólne zalecenie producentów kotłów jest utrzymywanie temperatury 55-65oC. Zbyt niska temperatura może powodować skraplanie się cząsteczek wodnych pochodzących z paliwa stałego, skracając żywotność stali w komorze spalania. Zbyt wysoka temperatura zaś może spowodować zagotowanie się wody znajdującej się kotle. Brak nośnika cieplnego w kotle w postaci wody,  może spowodować przegrzanie się stali, spawów skutkiem czego może dojść do rozszczelnienia się pieca.

 • Dlaczego kocioł nie może osiągnąć żądanej temperatury? 

W pierwszym przypadku trzeba zwrócić uwagę na jakość stosowanego paliwa. Najlepiej kupić węgiel/Eko-groszek innego producenta lub paliwo o większej kaloryczności i spróbować przepalić w piecu nowym paliwem. Jednocześnie należy sprawdzić przepustowość komina. Należy pamiętać również o prawidłowym i dokładnym przeczyszczeniu kotła. Często właściciele zapominają o wyczyszczeniu głównie popielnika (drzwiczki na samym dole) jak i całego kanału dymnego, łącznie z czopuchem (przewód doprowadzający dym z kotła do komina).

 • Dlaczego w popielniku jest niedopalony węgiel? 

    Powodem niedopalonego węgla w szufladzie odpadowej może być zła praca podajnika. Dostarczane paliwo może być za szybko dodawanew  stosunku do momentu jego spalania. Może być to też przyczyna samego  węgla. Jego jakość może być słabej jakości i nie spalać się całkowicie. Kolejnym powodem nieprawidłowo spalanego paliwa może być zła praca dmuchawy, należy wtedy zwrócić uwagę na równomierność podawania powietrza. 

 • Z jakiej grubości blachy jest wykonywany kocioł? 

Gdy mowa o piecach przeznaczonych do budynków jednorodzinnych stosowane są dwie wymiary:

 • wnętrze kotła, miejsca poddane największej temperaturze grubość blachy wynosi 6 lub 8 mm
 • płaszcz wodny, zewnętrzny z 4 lub 6mm