Skip to content

KOTŁY OPALANE SŁOMĄ

Kocioł na słomę z paliwem częsci paleniska

Kocioł na biomasę – paliwo

Kocioł na biomasę –paliwo

         Piec na biomasę przeznaczony jest do spalania wszelkiego rodzaju słomy zbóż . Jednak najczęściej stosowanym paliwem do kotła BIO PAL jest :

słoma pszeniczna

słoma jęczmienna

słoma rzepakowa

słoma owsiana

           Z racji na budowę naszego kotła możliwe jest również spalanie

  • drewna ( nieprzetworzonym i nieimpregnowanym, którego wilgotność nie przekracza 20 proc.) 
  • brykietem pochodzenia roślinnego oraz brykietem drzewnym
  • tekture, papier, opakowania z papieru
  • pelletem czy też ziarnem

   Największą wartością opałową cechuje się słoma z owsa. Jej kaloryczność wynosi ok. 19 MJ/kg

Czytaj dalej

More

       Oferowane prze nas kotły centralnego ogrzewanie na biomasę , przeznaczone są do spalania słomy w postaci kostki lub balotu.  Jako producent z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujemy się w ogrzewaniu budynków wielometrażowych. Piec na słomę typu BIO PAL świetnie sprawdzi się w obiektach takich jak:

  • hale produkcyjne
  • magazyny
  • fermy drobiu
  • chlewnie
  • tunele foliowe lub też kompleksy szklarniowe
  • suszarnie

    Nasze kotły na baloty, świetnie sprawdzają się również w obiektach ogólnodostępnych typu szkoły, obiekty sportowe, lub też całych obiektów mieszkalnych typu blokowiska lub też pojedyncze domy mieszkalne

 
Zależnie od  S p e c y f i k a c i i  t e c h n i c z n e j     powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń wynosi
od 250 do 15 000 m2
 
Kotły można łączyć w zestawy
 
 
Kotły na słomę

Jesteśmy producentem kotłów CO opalanych biomasą.   Jako firma rodzinna posiadamy już 20 letnie doświadczenie w budowie i renowacji piecy na słomę. W ofercie posiadamy kotły na baloty w mocach do 1100 KW Nasze produkty sprzedawały się za granicami naszego państwa tj. Anglia czy Słowacja.  Oferujemy Państwu kotły z Danii, do których w latach 90’ otrzymaliśmy uprawnienia dystrybucji.

Kocioł na słomę

Kocioł na słomę

   Piec BIO-PAL  składa się z komory spalania, w której umieszczany jest opał (największą wartością opałową cechuje się słoma żytnia, potem pszeniczna, jęczmienna, owsiana i z kukurydzy). Kształt tej komory ustalany jest indywidualnie zależnie od wymagań klienta. Firma  PAL-EKO produkuje kotły z komorą prostokątną, nadającą się do umieszczania w niej paliw w postaci kostki  lub tez w postaci okrągłych tuneli, dopasowanych kształtem do balotów ( jest to najpraktyczniejszy i najczęściej wyrabiany przez PAL- EKO typ wsadu).   

                 

   Czas spalania materiału jest zależny od ilości i jakości materiału grzewczego i wynosi on ok. 2 godziny. Temperatura ze spalania dochodzi do 1200 °C. To ona ogrzewa w krótkim czasie płaszcz wodny kotła. Kolektor swoją mocą przepycha ogrzaną wodę do zbiornika grzewczego, gdzie jest kumulowana energia. Dalej labiryntem rur ciepła woda jest dostarczana do naszych grzejników zaledwie w kilka chwil.

   Spalanie w piecu kostek słomy ( lub balotów)  następuje nieco inaczej niż w „warunkach zewnętrznych” i dzieli się ono na dwa etapy.  W pierwszym wydziela się duża ilość pary wodnej i substancji lotnych – powstają gazy. W drugim etapie następuje bezpłomieniowe wypalenie się związków węgla. Aby do tego doszło,  dmuchawa musi doprowadzić powietrze z zewnątrz do komory. Warto podkreślić, że popioły powstałe ze spalania słomy zawierają dużo potasu, wapnia i innych składników mineralnych chętnie pobieranych przez rośliny z gleby. Dlatego mogą być wykorzystywane do nawożenia pól uprawnych pod warunkiem odpowiedniego ich uzupełniania innymi nawozami.

   Jak już wcześniej wspomniano, w instalacji tego typu, zwłaszcza dla kotów na biomasę  BIO-PAL, o większej mocy cieplnej, niezbędny jest bufor akumulacyjny, czyli zbiornik, w którym gromadzona jest woda. Tego typu zbiornik gromadzi energię  skumulowaną w czasie pracy kotła, którą przekazuje podczas przerw w procesie spalania. 

Piece C.O na baloty  typu BIO-PAL opalane słomą nie pracują 24h/dobę.  W tym przypadku zadaniem kotła na słomę jest jak najszybsze podgrzanie cieczy i umieszczenie jej w odpowiednio zaizolowanym buforze akumulacyjnym. Temperatura w takim zbiorniku utrzymać się może nawet przez kilka dni!

Bez tytułu 1

Prasa o kotłach opalanych biomasą !

Prasa o kotłach opalanych biomasą

images 1 2

Ekologiczne kotły C.O na słomę

Ekologiczne kotły C. O. Piec na słomę do domu

  Omijając aspekty ekonomiczne warto przyjrzeć się innym czynnikom równie ważnym- Ekologii.  Wykorzystując słomę, jako paliwo do kotłów na biomasę, nie przyczyniamy się do zwiększenia emisji tlenków siarki i azotu. Dzięki czemu dochodzi do redukcji emisji substancji szkodliwych w powietrzu. Za to  biomasa, w porównaniu przykładowo z węglem, zawiera większą zawartość części lotnych.

   Roślina podczas swojego całego wzrostu pobiera z otoczenia dwutlenek węgla. W momencie jej spalania do atmosfery oddawana jest taka sama ilość dwutlenku węgla, co podczas jej przyrostu ( fotosyntezy). Dlatego często mówi się że palenie biomasą ma bilans zerowy ( CO2).  

  Odwieczny problem z pozostałością po spalonym paliwie w przypadku słomy nie istnieje. O ile w przypadku popiołu z węgla, zmieszanego drewna, za złe składowanie czy użytkowanie można dostać mandat o tyle popiół ze słomy można z powrotem wykorzystać w uprawie. Zawartość takiego materiału zawiera spore ilości wapnia, potasu i innych składników mineralnych chętnie pobieranych przez uprawiane rośliny. Maksymalna ilość popiołu wynosi od 2,5 do 4 kg z jednej tony

Gromadzenie i trzymanie materiału palnego (o ile jest chronione przed warunkami atmosferycznymi) jest bezterminowe. Nie dochodzi do utraty kaloryczności czy innych ubytków. Jedynie o czym trzeba pamiętać to o utrzymywaniu słomy w optymalnej wilgotności ( 15-22 %). Mokra słoma powoduje obniżenie wartości energetycznej paliwa, a dodatkowo powoduje wzrost emisji zanieczyszczeń i zapychania przewodów powietrznych w kotle na slomę.

oplacalnosc 1

Piec C.O. na biomasę cena inwestycji

Piec C.O. na biomasę cena inwestycji

      Koszty eksploatacji  kotła na słomę BIO PAL są znacznie niższe porównując innego rodzaju paliwa (gaz, węgiel czy prąd).Baloty słomy to najtańszy, praktycznie darmowy opał.  Statystycznie cała inwestycja zwraca się w ciągu 3-8 lat. Rozstrzał czasowy spowodowany jest wielkością zastosowanego kotła jak i pochodzenia paliwa. Wiadomo, że koszty będą o połowę mniejsze gdy słoma będzie pochodzić z własnych upraw.

      Dobrze dobrany kocioł na balot słomy ( razem z zbiornikiem akumulacyjnym) do ogrzania 400m potrzebuje ok. 16 ton paliwa na cały okres grzewczy. Przyjmując ze balot 150/120 waży ok. 300 kg. Na jedną zimę gospodarz zużyje mniej niż 50 balotów. Przyjmując, że jedna stuka kosztuje ok. 80 zł.

Ogrzewanie na jeden sezon Kotłem na biomasę BIO PAL  wyniesie w przybliżeniu 4 000 złoty.

Instalacja Kotła CO na biomasę

Decydując się na tego typu piec CO na słomę  należy zwrócić   uwagę  na sposób jego instalacji

 

Wedle prawa naszego kraju nasze urządzenia mogą być stosowane tylko  Instalacji systemu otwartego i zabezpieczone zgodnie z normą PN-EN 12828+A1:2014-05.

W przypadku możliwości instalacji tylko w układzie zamkniętym, należy się z konsultować z naszym przedstawicielem lub doświadczonym hydraulikiem.

Heading Sub Heading