KOTŁY OPALANE SŁOMĄ

1piec-na-słomę
Kotły/piece wsadowe na słomę  typu BIO-PAL
świetnie sprawdzą się w budynkach gospodarczych:

ferm drobiu,

szklarni,

chlewni,

suszarni

Są także dobrym sposobem ogrzewania mniejszych budynków  mieszkalnych jak i całych osiedli.
 
  Zależnie od modelu kotła powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń wynosi
od 250 do 15 000 m2
 

   Piec BIO-PAL  składa się z komory spalania, w której umieszczany jest opał (największą wartością opałową cechuje się słoma żytnia, potem pszeniczna, jęczmienna, owsiana i z kukurydzy). Kształt tej komory ustalany jest indywidualnie zależnie od wymagań klienta. Firma  PAL-EKO produkuje kotły z komorą prostokątną, nadającą się do umieszczania w niej paliw w postaci kostki  lub tez w postaci okrągłych tuneli, dopasowanych kształtem do balotów ( jest to najpraktyczniejszy i najczęściej wyrabiany przez PAL- EKO typ wsadu).   

 

   Czas spalania materiału jest zależny od ilości i jakości materiału grzewczego i wynosi on ok. 2 godziny. Temperatura ze spalania dochodzi do 1200 °C.To ona ogrzewa w krótkim czasie płaszcz wodny kotła. Kolektor swoją mocą przepycha ogrzaną wodę do zbiornika grzewczego, gdzie jest kumulowana energia. Dalej labiryntem rur ciepła woda jest dostarczana do naszych grzejników zaledwie w kilka chwil.

   Spalanie słomy w piecu następuje nieco inaczej niż w „warunkach zewnętrznych” i dzieli się ono na dwa etapy.  W pierwszym wydziela się duża ilość pary wodnej i substancji lotnych – powstają gazy. W drugim etapie następuje bezpłomieniowe wypalenie się związków węgla. Aby do tego doszło,  dmuchawa musi doprowadzić powietrze z zewnątrz do komory. Warto podkreślić, że popioły powstałe ze spalania słomy zawierają dużo potasu, wapnia i innych składników mineralnych chętnie pobieranych przez rośliny z gleby, dlatego mogą być wykorzystywane do nawożenia pól uprawnych pod warunkiem odpowiedniego ich uzupełniania innymi nawozami.

   Jak już wcześniej wspomniano, w instalacji tego typu, zwłaszcza dla BIO-PAL o większej mocy cieplnej, niezbędny jest bufor akumulacyjny, czyli zbiornik, w którym gromadzona jest woda. Tego typu zbiornik gromadzi energię skumulowaną w czasie pracy kotła, którą przekazuje podczas przerw w procesie spalania. 

 

 

Piece BIO-PAL opalane słomą nie pracują 24h/dobę.  W tym przypadku zadaniem „słomiaka’’ jest jak najszybsze podgrzanie cieczy i umieszczenie jej w odpowiednio zaizolowanym zbiorniku akumulacyjnym. Temperatura w takim bufforze utrzymać się może nawet przez kilka dni!

Zalety grzania za pomocą kotłów na słomę

Koszty eksploatacji są znacznie niższe porównując innego rodzaju paliwa (gaz, węgiel czy prąd). Statystycznie cała inwestycja zwraca się w ciągu 3-8 lat. Rozstrzał czasowy spowodowany jest wielkością zastosowanego kotła jak i pochodzenia paliwa. Wiadomo, że koszty będą o połowę mniejsze gdy słoma będzie pochodzić z własnych upraw.

Dobrze dobrany kocioł ( razem z zbiornikiem akumulacyjnym) do ogrzania 400m potrzebuje ok. 16 ton paliwa na cały okres grzewczy. Przyjmując ze balot 150/120 waży ok. 300 kg. Na jedną zimę gospodarz zużyje mniej niż 50 balotów. Przyjmując, że jedna stuka kosztuje ok. 80 zł, koszt całego ogrzewania zamknie się w 4 tyś zł.

Omijając aspekty ekonomiczne warto przyjrzeć się innym czynnikom równie ważnym. Wykorzystując słomę jako paliwo nie przyczyniamy się do zwiększenia emisji tlenków siarki i azotu. Roślina podczas swojego całego wzrostu pobiera z otoczenia dwutlenek węgla. W momencie jej spalania do atmosfery oddawana jest taka sama ilość dwutlenku węgla, co podczas jej przyrostu. Dlatego często mówi się że palenie biomasą ma bilans zerowy ( CO2).  

Odwieczny problem z pozostałością po spalonym paliwie w przypadku słomy nie istnieje. O ile w przypadku popiołu z węgla, zmieszanego drewna, za złe składowanie czy użytkowanie można dostać mandat o tyle popiół ze słomy można z powrotem wykorzystać w uprawie. Zawartość takiego materiału zawiera spore ilości wapnia, potasu i innych składników mineralnych chętnie pobieranych przez uprawiane rośliny. Maksymalna ilość popiołu wynosi od 2,5 do 4 kg z jednej tony

Gromadzenie i trzymanie materiału palnego (0 ile jest chronione przed warunkami atmosferycznymi) jest bezterminowe. Nie dochodzi do utraty kaloryczności czy innych ubytków. Jedynie o czym trzeba pamiętać to o utrzymywaniu słomy w optymalnej wilgotności ( 15-22 %). Mokra słoma powoduje obniżenie wartości energetycznej paliwa, a dodatkowo powoduje wzrost emisji zanieczyszczeń i zapychania przewodów powietrznych w kotle.

Zapraszamy do rozmowy