Dofinansowanie za kocioł !!! Nawet do końca czerwca 2029 roku

dofinansowanie

 

„Dzięki programowi CZYSTE POWIETRZE 

dajemy szansę Polakom na wymianę

przestarzałych kopciuchów w swoich domach.

–   Henryk Kowalczyk Minister Środowiska”

Program „CZYSTE POWIETRZE” dla kogo?

 • Dla właścicieli nowo powstałych budynków mieszkalnych, chcących zamontować nowej generacji ekologiczne kotły
 • modernizacji istniejących już starych zużytych „kopciuchów” 

Gdzie wysyłać wnioski:

 • Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Terminy  składania wniosków oraz sposób wypełniania wniosków będą zamieszczane na stronach www właściwych terytorialnie funduszy.
 • Prowadzony będzie w trybie ciągłym. Wnioski będą oceniane na bieżąco

 Warunki dofinansowania

 • Maksymalne koszty kwalifikowane, od których liczona jest wartość dotacji – 53 tys. złotych.
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych – 7 tys. złotych.
 • Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M + 70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2 procent rocznie.
 • Planowany okres spłaty pożyczki – 15 lat.
 • Możliwa karencja w spłacie, ale nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
 • Okres realizacji przedsięwzięcia – do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029.
 • Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
 • Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Data zakończenia realizacji inwestycji będzie potwierdzona w protokole końcowym.

Czas trwania programu

Program realizowany będzie w latach 2018–2029, przy czym:

 •  zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027 r. 
 •  środki będą dostepne do 30.06.2029 r.
aaaaaa 2

                 

 Więcej informacji na oficjalnej stronie Narodowego Funduszu     Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                 

  LINK–>nfosigw.gov.pl